Interpretacja Ogólna w sprawie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

Dnia 18 września 2020 r. została opublikowana długo oczekiwana Interpretacja Ogólna Nr DD3.8201.1.2018 Ministra Finansów w sprawie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego. Interpretacja ta ma niebagatelne znaczenie dla wielu firm IT zatrudniających programistów.

Celem interpretacji było wskazanie warunków, których spełnienie umożliwia zastosowanie przez pracodawcę (płatnika podatku dochodowego), 50% kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich lub rozporządzania przez twórców tymi prawami.

Podmiotowy i przedmiotowy zakres

Przede wszystkim z interpretacji wynika wprost: 50% koszty przysługują podmiotowo twórcom (1) z tytułu korzystania przez nich z praw autorskich lub rozporządzania przez nich tymi prawami (2) Zatem w interesującym nas przypadku stosuje się je do przychodów uzyskiwanych z tytułu działalności twórczej w zakresie programów komputerowych.

Kto jest twórcą?

W interpretacji wskazano wprost, że 50% koszty uzyskania przychodu można zastosować tylko do przychodu uzyskiwanego z takiej działalności twórczej, która prowadzi do powstania utworu korzystającego z ochrony praw autorskich; sama działalność twórcza nie może być przedmiotem prawa autorskiego, a do przychodów uzyskanych z tego tytułu nie ma zastosowania art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy PIT.

Utwór

Przedmiotem prawa autorskiego jest utwór rozumiany jako każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (art. 1 ust. 1 i art. 8 ust. 1 ustawy o prawie autorskim).

Zgodnie z powyższym utwór powinien więc stanowić rezultat działalności kreacyjnej, prowadząc do powstania subiektywnie nowego wytworu intelektu. Tę cechę utworu określa się często mianem oryginalności, innowacyjności.

Utwór podlega zatem ochronie od momentu ustalenia, nawet jeżeli jest nieukończony (co jest bardzo ważne i tym samym rozwiewa pojawiające się często wątpliwości na tym polu).

Z kolei ustalenie to taka forma utworu, która daje możliwość zapoznania się z nim osobie trzeciej (poza autorem).

Jeśli jesteś zainteresowany tym tematem zapraszam do artykułu, w którym znajduje się więcej szczegółów dotyczących warunków koniecznych do spełnienia dla zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu .


Masz pytanie? Zapraszam do dyskusji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Radca Prawny Alicja Berger-Lach Kancelaria e-commerce it

Nazywam się Alicja Berger-Lach i jestem Radcą Prawnym. W zawodzie prawnika pracuję od 2008 roku, zaś w branży IT działam od 2015 roku.

Specjalizuję się w prawie gospodarczym i prawie pracy, a także w szeroko pojętych aspektach prawnych związanych z nowymi technologiami, Internetem i E-commerce.