Jak należy określać stawkę VAT na fakturze w przypadku świadczenia usług poza terytorium kraju?

Z przedstawionym pytaniem spotykam się w swojej praktyce bardzo często. Co więcej, zazwyczaj odpowiedź na to pytanie nie rozwiewa wątpliwości moich klientów, pytają o kwestie zwolnienia z podatku oraz tzw. 0 % VAT-u. W poniższym opracowaniu przybliżam poruszoną kwestię w jak najbardziej przystępny sposób.

Dlaczego w stawce VAT podajemy np. a nie 0% czy zw.?

Oznaczenie „np” określa, że dana usługa, którą świadczymy „nie podlega opodatkowaniu”. Znajduje ono zastosowanie do faktur dokumentujących sprzedaż, która nie jest opodatkowana w Polsce  Do wystawiania faktur ze stawką „np” zobowiązani są przedsiębiorcy wykonujący usługi dla zagranicznych firm. W praktyce najczęściej będą to programiści, graficy i tłumacze, ale nie tylko. Jest on stosowany przez VAT-owców, ale i osoby zwolnione z podatku VAT (zw.) w określonych przypadkach. Mogą to być m.in. czynności opodatkowane poza granicami naszego kraju.

Oznaczenie „np” znajduje się na fakturach z „odwrotnym obciążeniem”.

Na czym polega odwrotne obciążenie?  

Odwrotne obciążenie polega ona na tym, że to nabywca, a nie sprzedający towar lub usługę, zobowiązuje się do odprowadzenia VAT. Przerzucenie obowiązku rozliczenia podatku VAT ze sprzedawcy na nabywcę polega na tym, że nie doliczamy do ceny VAT-u, bo to nabywca odlicza VAT w swoim państwie. Przedsiębiorcy nabywający produkty lub usługi objęte przedmiotową procedurą muszą pamiętać, że to na nich ciąży obowiązek podatkowy rozliczenia i odprowadzenia podatku VAT.

Na fakturze z odwrotnym obciążeniem musi pojawić się dodatkowo adnotacja „odwrotne obciążenie” lub “reverse charge” oraz nie może być wykazana stawka VAT – w zamian za to pojawić się musi w tej pozycji skrót „np”, czyli nie podlega VAT, o którym mowa powyżej. Dodatkowo dla kontrahentów z Unii Europejskiej na fakturze musi być jego numer VAT-UE. Numer ten na samym początku ma kod identyfikacyjny kraju, np. PL, NL, DE.

Taką fakturę wystawiamy swojemu kontrahentowi (nabywcy) jeśli jest to podatnik w rozumieniu art. 28a ustawy o VAT, oraz ma swoją siedzibę na terytorium Unii Europejskiej lub ma swoją siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej. Zatem musimy upewnić się, że nasz kontrahent jest przedsiębiorcą oraz podatnikiem ponieważ tylko takiemu kontrahentowi możemy wystawić fakturę z kwotą netto (bez naliczania podatku VAT) i z zastosowaniem odwrotnego obciążenia. Zupełnie inne zasady obowiązują jeżeli klient jest konsumentem.

Zwolnienie z VAT (zw.)

Oznaczenie „zw” jest przeznaczone dla przedsiębiorców, którzy są zwolnieni z VAT. Oznacza to, że nie zarejestrowali się oni jako czynni podatnicy VAT. Oczywiście na fakturze, którą taka osoba wystawia, należy zawsze podać podstawę zwolnienia.

Przyczyny zwolnienia mogą być różnorakie. W tym katalogu znajdują się takie jak: zwolnienie z powodu nie przekroczenia limitu rocznych obrotów (do 150 000,00 zł) czy też zwolnienie ze względu na rodzaj prowadzonej działalności (np. usługi lekarza, dentysty, usługi pośrednictwa finansowego, ubezpieczeniowego, usługi pielęgniarskie, korepetycje udzielane przez nauczycieli, niektóre usługi związane ze sportem i rekreacją).

VAT 0%

Stawka VAT 0% jest przeznaczona głównie do transakcji zagranicznych typu wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów w ramach Unii Europejskiej (w skrócie WDT) oraz eksport towarów, a w ograniczonym zakresie także do towarów i usług w obrocie krajowym (ściśle określonych w przepisach szczególnych).


Masz pytanie? Zapraszam do dyskusji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Radca Prawny Alicja Berger-Lach Kancelaria e-commerce it

Nazywam się Alicja Berger-Lach i jestem Radcą Prawnym. W zawodzie prawnika pracuję od 2008 roku, zaś w branży IT działam od 2015 roku.

Specjalizuję się w prawie gospodarczym i prawie pracy, a także w szeroko pojętych aspektach prawnych związanych z nowymi technologiami, Internetem i E-commerce.