Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku oraz danych osobowych

Niniejszy wzór dotyczy dokumentu: Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku oraz danych osobowych (Podwykonawca).

Wizerunek został przewidziany w Kodeksie Cywilnym jako dobro osobiste, które podlega szczególnej ochronie. Jeśli chcemy wykorzystać wizerunek innej osoby, konieczne jest posiadanie jego zgody. Wizerunek to wygląd człowieka tj. jego cechy zewnętrzne, które odróżniają go od innych osób. Najczęściej wizerunek udostępniany jest w formie zdjęć.

Zgodnie z przepisami, za przetwarzanie danych, do których dany podmiot nie posiada uprawnień, grozi kara grzywny oraz do 2 lat pozbawienia wolności. Osoba, której wizerunek został opublikowany bez jej zgody, może pozwać udostępniającego i zażądać od niego usunięcia skutków jego działania (np. usunięcia wizerunku ze strony internetowej), a nadto oświadczenia z przeprosinami za bezprawne działanie. Przeprosiny muszą zawierać adnotację, iż udostępniający nie miał prawa do wykorzystania wizerunku osoby pozywającej.

Wzór dokumentu przygotowany został przez doświadczonego radcę prawnego. W zestawie oprócz samego wzoru dostępnego w kilku różnych formatach otrzymasz również dodatkowe instrukcje, wskazówki i komentarze, dzięki którym dokument będzie miał odpowiednią moc prawną.

Cena: 89.00  z VAT

Kategorie: ,

Poprzednia najniższa cena: 89.00 .

Opis

Przykłady zastosowania

  • Niniejszy wzór dokumentu przeznaczony jest na potrzeby współpracy B2B.
  • Oświadczenie może mieć zastosowanie w przypadku różnych stosunków prawnych w których występują dwie strony np. Zleceniodawca i Zleceniobiorca (umowa zlecenie, umowa o świadczenie usług) lub Zamawiający i Wykonawca (umowa o dzieło). Dotyczy nie tylko usług IT.

Specyfikacja dokumentu

  • W zestawie znajduje się: Krótka instrukcja obsługi, Wzór dokumentu w pięciu różnych formatach dostosowanych do różnych systemów i pakietów biurowych, Wzór dokumentu wypełniony przykładowymi danymi, Wzór dokumentu z dodatkowymi komentarzami do najważniejszych jego fragmentów w tym wskazówki i porady dotyczące korzystania z niniejszego oświadczenia.
  • Ilość stron: 2 strony A4 .
  • Ilość słów: 199
  • Wersja językowa: język polski

 

Kup teraz   ← Kliknij tutaj by przejść do zamówienia