Oświadczenie o wyrażeniu zgody na użycie nazwy i logo klienta

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na użycie nazwy i logo Klienta – jest to wzór dokumentu, w którym Klient wyraża zgodę na wykorzystanie swojej nazwy i swojego logo w celach promocyjnych związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Podmiot, na rzecz którego udzielana jest zgoda.

Wzór dokumentu przygotowany został przez doświadczonego radcę prawnego. W zestawie oprócz samego wzoru dostępnego w kilku różnych formatach otrzymasz również dodatkowe instrukcje, wskazówki i komentarze, dzięki którym dokument będzie miał odpowiednią moc prawną.

Cena: 89.00  z VAT

Opis

Przykłady zastosowania

  • Niniejszy wzór dokumentu przeznaczony jest na potrzeby współpracy B2B.
  • Oświadczenie może mieć zastosowanie w przypadku różnych stosunków prawnych w których występują dwie strony np. Zleceniodawca i Zleceniobiorca (umowa zlecenie, umowa o świadczenie usług) lub Zamawiający i Wykonawca (umowa o dzieło). Dotyczy nie tylko usług IT.

Specyfikacja dokumentu

  • W zestawie znajduje się: Krótka instrukcja obsługi, Wzór dokumentu w pięciu różnych formatach dostosowanych do różnych systemów i pakietów biurowych, Wzór dokumentu wypełniony przykładowymi danymi, Wzór dokumentu z dodatkowymi komentarzami do najważniejszych jego fragmentów w tym wskazówki i porady dotyczące korzystania z niniejszego oświadczenia.
  • Ilość stron: 1 strona A4 .
  • Ilość słów: 140
  • Wersja językowa: język polski

 

Kup teraz   ← Kliknij tutaj by przejść do zamówienia