Program komputerowy

Program komputerowy jest przedmiotem ochrony praw autorskich na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Brak definicji

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych ani żadna inna polska ustawa nie zawierają definicji programu komputerowego. Definicji w tym zakresie należy więc poszukiwać w publikacjach prawnych lub orzecznictwie sądów. W jednej z publikacji trafnie wskazano, że: “(…) program komputerowy to zbiór instrukcji (poleceń) przedstawionych w języku zrozumiałym dla urządzenia technicznego (komputera), których realizacja przez komputer umożliwić ma osiągnięcie celów określonych przez twórcę programu(tak: Jerzy Szczotka w: Prawo autorskie. Zarys problematyki., M. Poźniak-Niedzielska, J. Szczotka, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2020, s. 214).

Warunki konieczne do objęcia ochroną

Zatem aby program komputerowy mógł podlegać ochronie konieczne jest aby został ustalony w jakiejkolwiek postaci. W związku z tym musi on przybrać taką postać, która umożliwi określonej osobie zapoznanie się z nim. Przykładowo sposobem na ustalenie programu jest wersja źródłowa programu.

Program komputerowy podlega ochronie niezależnie od formy swego wyrażenia, którą może być np. schemat graficzny, język programowania. Z kolei nośnikiem formy wyrażenia może być przykładowo pamięć USB, układ scalony w komputerze lub twardy dysk.

Zasadniczo dokumentacja projektowa również będzie podlegać ochronie prawnoautorskiej jednak nie jak program komputerowy lecz jako utwór graficzny. W pewnych jednak wypadkach może ona zostać objęta ochroną jak program komputerowy.

Ochronie prawnoautorskiej podlega “przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze” co oznacza, że program komputerowy powinien cechować się oryginalnością oraz indywidualnością aby ochrona, o której mowa powyżej, została mu przyznana.

Idee i zasady nie podlegają ochronie

Zasada ta wynika wprost z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Pomysły i metody, funkcje programu, reguły matematyczne nie będą podlegały ochronie. Podkreślenia wymaga fakt, że ostateczne rozstrzygnięcie co jest składnikiem programu i nie podlega ochronie a co już jest programem i tej ochronie podlega może stanowić nie lada problem.

Wartość bez znaczenia

Wartość ekonomiczna, użytkowa czy estetyczna nie ma znaczenia dla przyznania programowi komputerowemu ochrony prawnoautorskiej. Zatem będzie ona przysługiwać nawet jeśli program nie zostanie ukończony czy też nie będzie spełniał swojej funkcji. Co więcej ochrona ta będzie przyznana nawet jeśli w ogóle nie będzie możliwe żeby z tego programu skorzystać, czy aby go uruchomić.


Masz pytanie? Zapraszam do dyskusji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Radca Prawny Alicja Berger-Lach Kancelaria e-commerce it

Nazywam się Alicja Berger-Lach i jestem Radcą Prawnym. W zawodzie prawnika pracuję od 2008 roku, zaś w branży IT działam od 2015 roku.

Specjalizuję się w prawie gospodarczym i prawie pracy, a także w szeroko pojętych aspektach prawnych związanych z nowymi technologiami, Internetem i E-commerce.