Zakres zakazu konkurencji dla programisty

Klient, przedsiębiorca z branży IT, podpisał ze swoim pracownikiem umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy na okres 1 roku. Strony zastrzegły, że pracownik, z tytułu powstrzymania się od działalności konkurencyjnej będzie otrzymywał przez okres obowiązywania zakazu comiesięczne odszkodowanie w wysokości 25% wynagrodzenia uzyskanego przez niego przed ustaniem stosunku pracy. Zakres zakaz konkurencji został stosunkowo wąsko określony. Pracownik nie mógł jedynie (bez zgody pracodawcy) świadczyć usług na rzecz podmiotów, których dotyczyły wykonywane w trakcie świadczenia pracy usługi (Klientów Pracodawcy), jak również dla innych podmiotów zapoznanych przy okazji świadczenia pracy. Pracownik poinformował pracodawcę, że odchodzi do konkurencyjnej firmy IT.
W tej sytuacji Klient zadał pytanie, czy może skorzystać z podpisanej z pracownikiem umowy o zakazie konkurencji i obciążyć go karą umowną.

Odpowiedź:
Niestety w sytuacji kiedy pracodawca podpisał z pracownikiem umowę o zakazie konkurencji o tak ograniczonym zakresie, nawet przy założeniu, że pracownik ma obowiązek powstrzymywać się od zakazu konkurencji a jednocześnie ma roszczenie o wypłatę 25% wynagrodzenia co miesiąc przez 1 rok, pozostaje ryzyko że podejmie pracę u konkurencji uzasadniając to tym, że nie zajmuje się u nowego pracodawcy świadczeniem pracy na rzecz Klientów byłego pracodawcy. W praktyce jest to bardzo trudne do zweryfikowania.
W tej konkretnej sytuacji Strony w drodze negocjacji doszły do satysfakcjonującego dla każdej porozumienia, jednakże co do zasady pracodawca miałby problem, z uwagi na zbyt wąskie określenie zakazu konkurencji w umowie.

*Powyższe przypadki prawne opisane zostały w sposób ogólny, a ukazany w nich stan faktyczny jest uproszczony. Mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być traktowane jako porady prawne w konkretnych sprawach.


Masz pytanie? Zapraszam do dyskusji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Radca Prawny Alicja Berger-Lach Kancelaria e-commerce it

Nazywam się Alicja Berger-Lach i jestem Radcą Prawnym. W zawodzie prawnika pracuję od 2008 roku, zaś w branży IT działam od 2015 roku.

Specjalizuję się w prawie gospodarczym i prawie pracy, a także w szeroko pojętych aspektach prawnych związanych z nowymi technologiami, Internetem i E-commerce.