,

Powtarzające się świadczenie niepieniężne wspólnika sposobem na wypłatę pieniędzy ze spółki.

Wstęp

Jeśli prowadzisz spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, po wprowadzeniu tzw. Nowego Ładu zapewne zastanawiasz się jak najlepiej wypłacić pienądze ze spółki aby uniknąć tzw. podwójnego opodatkowania.

W tym artykule opisuję możliwość jaką daje art. 176 kodeksu spółek handlowych przewidujący wypłatę wspólnikowi wynagrodzenia za tzw. potwrazające się świadczenie niepieniężne wspólnika. jednak nim wprowadzisz do umowy spółki takie rozwiązanie musisz pamiętać o kilku kwestiach związanych z wypłatą tego wynagrodzenia dla wspólnika. 

Obowiązek wypłaty wynagrodzenia bez względu na zysk

Bez względu na to, czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością osiągnęła zysk, musi ona płacić wynagrodzenie za usługi świadczone przez wspólnika. Wysokość wynagrodzenia musi być zgodna z rynkowymi stawkami dla danego rodzaju usług niematerialnych. Ważne, aby w umowie spółki oznaczyć okres oraz jakie udziały obciąża i w jakim zakresie. Wszystkie świadczenia muszą być faktycznie potrzebne spółce i wykonywane regularnie.

Skala podatkowa

Wynagrodzenie to podlego oczywiście podatkowi dochodowemu od osób fizycznych, który będzie musiał zapłacić wspólnik. Podatek ten będzie naliczany zgodnie z tzw. skalą podatkową i zostanie wykazany w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT) jako przychody z innych źródeł. Kwota podatku wynosi 12% (do 120 000 zł) oraz 32% (ponad kwotę 120 000 zł). W związku z tym należy uważać na inne przychody, aby nie przekroczyć tego limitu. Kwota wolna od podatku wynosi 30 000 zł, co powoduje, że rozwiązanie to staje się bardzo korzystne. Należy uważać w przypadku gdy wspólnik jest jednocześnie członkiem zarządu i otrzymuje wynagrodzenie za pełnienie tej funkcji (wynagrodzenie z tytułu tzw. powołania), ponieważ kwota ta będzie zaliczana w PIT również do przychodów z innych źródeł (przychody z obu źródeł sumują się).

Zmiana umowy spółki

Aby spółka mogła wypłacać wspólnikowi wynagrodzenie z tytułu powtarzających się świadczeń niepienieżnych, konieczna będzie zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przed notariuszem i oczekiwanie na jej wpis do KRS (od tej chwili będzie ona skuteczna). Oczywiście wymaga to dodatkowego czasu jak i kosztów np. na prawnika oraz notariusza.

W umowie musimy określić okres trwania umowy oraz jakie udziały spółki zostaną obciążone i w jakim zakresie.

Charakter świaczeń

Nie mogą to być jednorazowe ani ciągłe świadczenia, takie jak oddanie lokalu w najem czy pełnienie funkcji w spółce lub prowadzenie księgowości. Należy uważać przy sporządzaniu umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, należy dokładnie opisać na czym ono ma polegać np. wskazać, że powtarzające się świadczenia niepieniężne będą polegały na przygotowaniu 10 postów miesięcznie na Facebooku lub LinkedIn, przygotowanie dokumentacji księgowej raz na miesiąc, a raz na rok sporządzenie sprawozdania. Mogą to być czynności doradcze lub konsultingowe, wykonywanie tłumaczeń, usługi prawne lub doradztwo podatkowe, ale również w ich zakresie należy dokładnie opisać jak często będą wykonywane, a ich wycena musi być zgodna z rynkowymi stawkami.
Czynności muszą być wykonywane w określonej częstotliwości, ale wydaje się, że w razie potrzeby zarząd może zwrócić się do wspólnika o wykonywanie ich w większym zakresie.

Ważne informacje

Płatność za wynagrodzenie należy przelać na rachunek znajdujący się na białej liście. VAT pojawi się co do zasady po przekroczeniu kwoty 200 000 zł (art. 15 ust. 3 ustawy o VAT). Wynagrodzenie to jest kosztem (wydatkiem) spółki.
Zalecam aby wspólnik, na wypadek kontroli z Urządu Skarbowego, dokumentował wykonywane czynności. Warto aby sporządzał np. Raporty z wykonania usług. Będzie to kluczowe dla obrony zaliczania tego kosztu do kosztów uzyskania przychodu.


Masz pytanie? Zapraszam do dyskusji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Radca Prawny Alicja Berger-Lach Kancelaria e-commerce it

Nazywam się Alicja Berger-Lach i jestem Radcą Prawnym. W zawodzie prawnika pracuję od 2008 roku, zaś w branży IT działam od 2015 roku.

Specjalizuję się w prawie gospodarczym i prawie pracy, a także w szeroko pojętych aspektach prawnych związanych z nowymi technologiami, Internetem i E-commerce.