Niepowodzenia projektów IT

Niepowodzenia projektów IT są często wynikiem złożonej interakcji między technologią, procesami, a ludźmi. Jakie są główne powody niepowodzeń? Poniżej znajduje się opis kilku najczęstszych przyczyn.

Niedookreślone lub nieprawidłowo określone wymagania

Brak jasno zdefiniowanych celów może prowadzić do chaosu. Niewłaściwe określenie wymagań przez Zamawiającego, w tym niekompletne ich opisanie stanowi jedną z podstawowych przyczyn problemów toczących się projektów IT. Łączy się to dość mocno z często nierealnymi oczekiwaniami jakie Zamawiający stawia w porównaniu z rzeczywistymi możliwościami.

Częstą sytuacją jest określony z góry budżet bez dokładnie wyspecyfikowanego zakresu prac, co przekłada się bezpośrednio na pojawiające się w związku z tym problemy.

Nierzadko dochodzi również do zmiany zakresu projektu w trakcie jego trwania. Warto zatem ściśle zarządzać zmianami i zapewnić, że wszelkie zmiany są właściwie dokumentowane i zatwierdzane.

Słaba komunikacja i planowanie

Słaba komunikacja zdaje się być najczęstszym z problemów jakie pojawiają się w trakcie prowadzenia projektów IT. Im bardziej zaawansowany i skomplikowany projekt tym częstsza powinna być wymiana informacji między przedstawicielem wykonawcy a przedstawicielem zamawiającego. Nieefektywna wymiana informacji prowadzi do nieporozumień i błędów. 

Z kolei brak zaangażowania użytkownika końcowego powoduje, że wykonanie projektów nie jest takie jakie oczekiwałby użytkownik końcowy. Zdarza się również, że po stronie wykonawcy następuje niewłaściwe prowadzenie projektu. 

Jak temu zapobiegać? Obie strony powinny być zaangażowane od początku, aby zapewnić, że produkt końcowy spełni potrzeby zamawiającego.

Jeśli zaś chodzi o prawidłowoą komunikację to sposobem na jej ulepszenie są regularne spotkania, użycie narzędzi do zarządzania projektami i promowanie otwartej kultury komunikacji. Pomocne może być również wdrożenie metodyk zarządzania projektami, jak Agile, które umożliwiają elastyczność i ciągłą adaptację.

Niedobór zasobów

Jest to bardzo szeroki temat. Po krótce obejmuje niedobór takich czynników jak: czas, budżet oraz umiejętności. 

Jak zapobiec problemom w projektach IT w tym zakresie? Rozwiązaniem wydaje się być realistyczne szacowanie potrzeb i zapewnienie bufora na nieprzewidziane wydatki (najważniejsze!) oraz inwestycja w szkolenia.

Niedoskonała technologia

Wybór niewłaściwych narzędzi lub technologii może skutkować niepowodzeniem. Oczywiście sytuacja taka nie powinna mieć miejsca i w przypadku wyboru odpowiednich wykonawców co do zasady nie będzie miała miejsca. Przed podjęciem decyzji w tym zakresie warto jest dokonać dokładnej analizy dostępnych opcji technologicznych i ich dopasowanie do wymagań projektowych.

Brak testów

Niewystarczające testowanie może spowodować wydanie produktu pełnego błędów. Zapobieganie polegać będzie na prowadzeniu kompleksowego planu testowania i ciągłej integracji.

Odporność na zmiany 

Opór wobec zmian w organizacji może utrudniać wdrożenie nowych systemów. Stytuacja ta jest wbrew pozorom bardzo częsta. Jak temu zapobiegać? Rozwiązaniem będzie odpowiednie  zarządzanie zmianą i kulturowe przygotowanie organizacji na zmiany, w tym treningi i wsparcie dla pracowników.

Inne przyczyny niepowodzeń projektów IT to opóźnienia w stosunku do założonego harmonogramu prac oraz niewystarczający budżet. Ostatnia z wymienionych jest również bardzo bardzo częsta.

Podsumowanie

Rozumienie tych przyczyn i wdrażanie strategii ich zapobiegania może znacząco zwiększyć szanse projektów IT na sukces. Kluczem jest zwinne podejście, które pozwala na ciągłe uczenie się i adaptację. Bardzo istotne jest również silne zaangażowanie wszystkich członków zespołu.


Masz pytanie? Zapraszam do dyskusji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Radca Prawny Alicja Berger-Lach Kancelaria e-commerce it

Nazywam się Alicja Berger-Lach i jestem Radcą Prawnym. W zawodzie prawnika pracuję od 2008 roku, zaś w branży IT działam od 2015 roku.

Specjalizuję się w prawie gospodarczym i prawie pracy, a także w szeroko pojętych aspektach prawnych związanych z nowymi technologiami, Internetem i E-commerce.